Členové

Bronislava Bakule Malá (*1979) je výtvarnice, která se věnuje zejména grafice a sochařství. Povětšinou pracuje technikou linorytu. Zpracovává to, co ji obklopuje – to, co se nevnucuje, ale obyčejně je. V některých jejích grafických pracích nalezneme jistou dávku poetické hravosti, jinde otisk soustředěného pozorování smyslu a řádu vitálního světa. S ostatními členy skupiny ji spojuje snaha graficky zpracovávat vlastní, někdy až introvertní témata. Její díla jsou specifická tím, že o nich lze uvažovat jako o vizuálních denících prosté každodennosti, v některých polohách v sobě obsahují princip ilustrace.

ŽIVOTOPIS

Eva Vápenková (*1979) skrze zájem o dějiny umění přešla k volné grafice, zároveň se věnuje pedagogické činnosti. Ve svých grafických tiscích z viděného ubírá – destiluje realitu. Její zdánlivě abstraktní grafiky vycházejí z dojmů a prožitků reálné krajiny. Dominantní technikou v její tvorbě je hlubotisk. S ostatními členy skupiny se střetává ve snaze zamýšlet se nad ne-časovými problémy, tedy nad tím, co je za viděným, co lze jen letmo postřehnout. Rovněž jistá subtilnost, jemné vyznění jejích děl, je to, co ji s ostatními pojí. Avšak její ozvláštňující polohou ve skupině je, že svět vypráví výtvarnou zkratkou. Vedle toho samotné vyznění jejích grafik místy evokuje tušovou malbu.

ŽIVOTOPIS

Jiří Hanuš (*1981) je pedagog i výtvarník, zaměřuje se na grafiku, malbu a ilustraci. Grafiku si vybral pro její jasnost a čistotu, přičemž se přiklonil k „sametové“ technice mezzotinty. Grafickými tisky zobrazuje liduprázdná místa industriální krajiny či pohledy do pustých míst přírodních prostor. Zachycuje fantaskní život–neživot, při soustředěné imaginaci můžeme vytušit přítomnost nevyřčených bytostí. Ve svém výtvarném projevu je s ostatními členy skupiny provázán záměrem zachytit klidné soustředění a obklopující ticho. Vedle toho mají ve skupině výhradní místo jeho čitelné grafiky vyobrazující skrytou poetiku architektury.

ŽIVOTOPIS

Peter Kollár (*1977) je grafik a fotograf. Jeho linorytové tisky jsou fotograficky ohraničené výseky existujících míst, interiérů či postav. Mnohokrát navštívená skutečná místa znovu přivádí do reálného světa svými grafickými tisky. Ve ztišeném soustředění pozorujeme v jeho grafikách přítomnost introvertních chvil lidských postav, které v grafickém tisku tvoří symbiotický celek s prostředím, v němž se nacházejí. S ostatními členy skupiny ho spojuje práce v cyklech, prohlubování a navazování na dříve zpracovaná témata. Jeho tvůrčím specifikem je snaha vystoupit z plochy a vytvářet na základě grafické vizuality prostorové objekty.

ŽIVOTOPIS


Hana Zrno Vondrů (*1988) je kurátorkou skupiny. Vystudovala obor estetika a kulturní studia. Více než deset let se profesně pohybuje v muzejních a galerijních institucích. S potěšením se stala kurátorkou grafické skupiny, jelikož ji zajímá „žitá“ umělecká tvorba. Zároveň se stará o web a o obsah na sociálních sítích.

ŽIVOTOPIS

Skupina vítá rovněž spolupráci s dalšími kurátory. Jsme otevřeni různým možnostem.